Ortopedia

Odzyskaj sprawność ruchową

Ortopedia

Fizjoterapia urazowa i nasze założenia pracy z Pacjentem ortopedycznym:

Celem terapeutycznym jest odkrycie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki pozwala naszym terapeutom na świadome i odpowiedzialne leczenie. Na etapie diagnostycznym terapeuta kwalifikując do fizjoterapii podejmuje decyzję o wdrożeniu procesu fizjoterapii lub odesłaniu Pacjenta do innego specjalisty.

W kwalifikacji Pacjenta bazujemy na dokładnym wywiadzie i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną Pacjenta oraz na badaniu fizykalnym obejmującym:

Palpację – czyli badanie fizykalne mające na celu ocenę struktur anatomicznych

Diagnostykę manualną – ruchową – oceniamy na tym etapie ruchomość stawów, restrykcje w zakresach ruchu, wykonujemy czynnościowe testy zbliżające nas do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.

Ważnym aspektem rehabilitacji ortopedycznej poza pracą manualną, z wykwalifikowanym fizjoterapeutą, jest trening rehabilitacyjny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ortopedycznego. W procesie rehabilitacji przeprowadzamy obiektywne testy na specjalistycznych maszynach, na podstawie których oceniamy postępy pacjentów i stopień powrotu do sprawności. Dzięki testom jesteśmy w stanie skrócić czas leczenia do minimum.

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego – to ważny etap w leczeniu pacjentów. Wzmocnienie osłabionych mięśni, przywrócenie zakresu ruchu, poprawa ogólnej sprawności pozwalają łatwiej przejść okres pozabiegowy.

Rehabilitacja pooperacyjna – to nieodzowny element leczenia. Prawidłowo wykonany zabieg to dopiero połowa sukcesu. Rehabilitacja pooperacyjna zaczyna się już następnego dnia po zabiegu i trwa do momentu odzyskania pełnej sprawności

Rehabilitacja zachowawcza – stosowana jest w sytuacjach przeciążenia, urazów mięśniowo- więzadłowych, które po diagnostyce lekarskiej nie wymagają leczenia operacyjnego. Celem takiej rehabilitacji jest w pierwszej kolejności zniesienie dolegliwości bólowych, a następnie przywrócenie sprawności, wzmocnienie mięśni. W późniejszym etapie rehabilitacja skupiona jest na prewencji urazom w przyszłości poprzez specjalistyczne ćwiczenie funkcjonalne i propriocepcji.