Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Sprawdzone terapie, wieloletnie doświadczenie

Specjalizujemy się w wspieraniu rozwoju dziecka, od pierwszych dni jego życia.

Dzięki wiedzy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – zdobywanej podczas nauki w najbardziej prestiżowych ośrodkach w Polsce i za granicą, dzięki doświadczeniu w pracy z tak specyficzną grupą małych Pacjentów oraz dzięki możliwości świadczenia usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych – możemy zaproponować najszerszą możliwą ofertę leczniczą skierowaną do tej właśnie grupy wiekowej.

W ofercie tej znajdują się różnorodne terapie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia niektórych z nich.

Nasze terapie

METODA VOJTY

Metoda prof. Vaclava Vojty  polega na wyzwalaniu reakcji ruchowych, 

tzw. wzorców ruchu. 

Są one zakodowane w  układzie nerwowym, jako schemat poruszania się, niezbędny do realizowania umiejętności ruchowych, przynależnych do danego okresu życia człowieka.

Czasem zdarza się, że dziecko po porodzie ( w wyniku różnych czynników) nie potrafi lub ma trudność ze zrealizowaniem oczekiwanych umiejętności ruchowych. Mimo to, wzorzec ruchu jest cechą układu nerwowego, jego umiejętnością, która jest tworzona na drodze rozwoju płodowego i z której dziecko korzysta po narodzeniu, rozwijając ją w dalszych etapach życia. Działanie czynników zaburzających rozwój motoryczny (komplikacje okołoporodowe, wady genetyczne, niekorzystne ułożenie płodowe w czasie trwania ciąży, niedotlenienie okołoporodowe i wiele innych) spowodować może, że „dostęp” do tego wzorca ruchu u dziecka,  może być zaburzony. Metoda Vojty ma na celu „dotarcie” do tego wzorca, poprzez odpowiednie pozycje ułożeniowe i stymulację punktów zwanych strefami. Dotarcie do tego wzorca umożliwia jego aktywację i torowanie właściwej drogi do zrealizowania tego wzorca, po pierwsze w trakcie wyzwalania reakcji, a potem w trakcie motoryki spontanicznej, czyli swobodnej aktywności dziecka w ciągu dnia ( w leżeniu na brzuchu, plecach, w funkcjach chwytnych, przełykaniu i wielu innych). Wykonanie stymulacji ma na celu utrwalenie wyzwalanego wzorca i stworzenie takiej sytuacji, w której dziecko będzie mogło skorzystać z wzorca samodzielnie. Aby tak się stało, potrzebne jest zachowanie zasad wykonania stymulacji z uwzględnieniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym, utrwalenie wzorca wymaga powtarzalności. Aby zachować powtarzalność, często poza terapeutą, osobą która wykonuje stymulację, jest rodzic lub opiekun dziecka. Potrzeba współpracy w tym w tym zakresie z rodzicem, wynika z faktu, że spotkanie z dzieckiem kilka razy dziennie, codziennie lub w krótkich odstępach czasu jest praktycznie niemożliwa, stąd też oczekujemy współpracy z rodzicem, który po instruktażu przez terapeutę, odtwarza ćwiczenia w domu.

Zasady stymulacji i bezpieczeństwa:

– metodę Vojty stosować może tylko i wyłącznie fizjoterapeuta z certyfikatem metody Vojty, wydanym przez IVG, przy współpracy z Fundacją Promyk Słońca, będącej organizatorem szkoleń dla fizjoterapeutów w tym zakresie, oraz rodzic lub opiekun dziecka poinstruowany przez certyfikowanego terapeutę Vojty,

– instruktaż dla rodzica powinien zawierać dokładne wskazówki odnośnie wyboru pozycji wyjściowej, stref do stymulacji oraz kierunku stymulacji w strefie, 

– rodzic powinien dostać informację nt zalecanej częstotliwości wykonywania stymulacji

– rodzic powinien dostać informację o przeciwwskazaniach do stymulacji ( gorączka, czynne stany zapalne organizmu, stan zapalny skóry, rany otwarte, złamania w trakcie gojenia, lub złamania z komplikacjami, narażone na ponowny uraz;

– rodzic powinien zostać poinstruowany o technice ułożenia dziecka do pozycji wyjściowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w zakresie ustawień kątowych w stawach

– terapia musi być bezbolesna, przez co rozumie się stosowanie takiej pozycji wyjściowej, w której dziecko nie czuje bólu, oraz takiej siły nacisku na strefę, która nie będzie powodowała pobudzenia receptorów bólowych

– optymalną siłą stymulacji strefy jest sytuacja, w której mamy pewność, że nie prowokujemy bólu i jesteśmy jednocześnie w stanie wyzwolić reakcję

– stymulacja w strefie nie jest bolesna, nie wymaga użycia siły!!!! reakcję uzyskujemy poprzez odpowiednie kątowe ułożenie w stawach i odpowiednie kierunki w strefie, A nie siłowe uciskanie !!!!

– JEŚLI NIE POTRAFISZ WYZWOLIĆ REAKCJI, NIE JEST SPOSOBEM ZWIĘKSZANIE SIŁY NACISKU, TYLKO OBSERWACJA POZYCJI I DOSTOSOWANIE JEJ DO ZASAD WYKONANIA STYMULACJI

– POZYCJA WYJŚCIOWA PACJENTA JEST ŚCIŚLE OKREŚLONA I NALEŻY DO NIEJ DĄŻYĆ OSTROŻNIE, NIE SIŁUJEMY SIĘ Z DZIECKIEM! JEŚLI MUSISZ UŻYĆ DUŻO SIŁY DO UŁOŻENIA DZIECKA, TO OZNACZA, ŻE ROBISZ TO NIEPRAWIDŁOWO I NIEZWŁOCZNIE NALEŻY OMÓWIĆ TĘ KWESTIĘ Z TERAPEUTĄ.

– wyzwolenie reakcji w postaci wzorca ruchowego jest dla dziecka sytuacją, w której poznaje NOWE MOŻLIWOŚCI pracy mięśni, a nie sytuacją w której siłuje się z nami swoimi już znanymi, zazwyczaj kompensacyjnymi wzorcami ruchu, które nazywamy unikami.

– w stymulacji nie chcemy pracy we wzorcu unikowym, co oznacza, że jeśli dziecko się mocno pręży, odgina, używa dużej siły, to oznacza, że pracujemy z mięśniami, które są już nadaktywne we wzorcu ruchu

– celem stymulacji jest dotarcie do tej grupy mięśniowej, która ma trudność ze skurczem, aktywacją i wykonaniem ruchu. Drogowskazem zatem powinno być dla nas to, że jeśli coś wymaga użycia dużej siły, to nie tędy droga.

– poświęć czas na poznanie ciała dziecka i jego reakcji odruchowych w trakcie ćwiczenia, daj sobie czas na zrozumienie co dla dziecka jest łatwe ( tam zazwyczaj nie chcemy pracować i tam zazwyczaj dziecko użyje dużo siły) a co jest dla dziecka nowe, ale nie wymagające z jego strony użycia dużej siły.

Zachęcamy do odwiedzenia rekomendowanej i współtworzonej przez grono fizjoterapeutów dziecięcych grupy na Facebooku:

Metoda Vojty – wsparcie dla rodziców

To inicjatywa specjalistów, którzy pomagają rodzicom w zrozumieniu metody Vojty. Wspieramy w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń w domu, tłumaczymy i rozwiewamy wątpliwości nt tej trudnej ale niezwykle skutecznej metody.

Pokazujemy rodzicom, że Vojta jest doskonałym narzędziem do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia fizjoterapeutycznego.

Dzielimy się naszymi doświadczeniami, słuchamy rodziców i wskazujemy lokalnych terapeutów pracujących rekomendowanymi przez nas metodami.

Dzięki grupowej komunikacji z rodzicami mamy możliwość wymiany opinii specjalistycznych oraz tych które przekazują nam rodzice. Dementujemy pogłoski o brutalności tej metody. Opinia ta wymaga reakcji z naszej strony i dialogu. Wynika ona z wielu składowych wpływających na obraz terapii w środowisku medycznym i w środowisku rodziców.

Staramy się zrozumieć, a nie krytykować  lęk przed terapią oraz pokazujemy, że tak naprawdę metoda ta nie jest brutalna i obciążająca. O jej kształcie decyduje nastawienie fizjoterapeuty i rodzica do terapii.

Pokazujemy, że poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem pracy z dzieckiem i nigdy nie przekraczamy jej granicy.

Stworzenie warunków spokoju i pewności siebie u rodzica w trakcie terapii, wsparcie specjalisty i zrozumienie założeń terapii dało nam na przestrzeni wielu lat pracy niezliczoną ilość sukcesów i pozytywnych wyników leczenia naszych małych Pacjentów.

Ogromna pasja jaką jest dla nas skuteczna pomoc dziecku w jego rozwoju codziennie daje nam siły i determinację do pracy.

Rodzic w terapii jest dla nas partnerem. Szanujemy i korzystamy z instynktu rodzica, a nasze wskazówki i zalecenia są dopełnieniem pozytywnego podejścia do rozwoju dziecka.

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za zaufanie ❤️

Małgorzata Golik mgr fizjoterapii, terapeuta metody Vojty 

właściciel

NDT BOBATH

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Każde z ćwiczeń ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom. Głównym celem terapii jest osiągnięcie jak najlepszej jakości ruchu. Drogą do osiągnięcia tego celu jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

Wskazania do terapii

Jeśli zauważyłeś u dziecka:

 • nadmierne odginanie główki
 • prężenie kończyn dolnych
 • „baletowe” ustawienie stóp
 • drżenie kończyn
 • silne zaciskanie piąstek
 • niechęć do leżenia na brzuchu
 • stałe pochylenie główki do jednego barku
 • skręcanie tułowia tylko z jednej strony
 • kłopoty zginania i odwodzenia kończyn podczas przewijania

Na czym polegają ćwiczenia metodą NDT-Bobath?

Celem jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. Indywidualne podejście do każdego z naszych małych Pacjentów daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych danego dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, a także warunków rodzinnych i środowiskowych.

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma z założenia charakter kompleksowy co oznacza, że każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd.

W terapii NDT-Bobath terapeuta:

1) wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia;

2) wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała;

3) uczy dziecko prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych;

4) wyhamowuje patologiczne wzorce i uczy prawidłowych;

5) prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek – w funkcję

KINESIO TAPING

Jest to metoda terapeutyczna, która polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi elastycznymi plastrami, które oddziałują na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny, nerwowy i na odczuwanie bólu.
Techniki KINESIOTAPINGU bazują na kinezjologii /stąd też nazwa Kinesio/ i istniejącym w organizmie procesie samoleczenia. Techniki oparte na użyciu plastrów Kinesio TexT nie ograniczają ruchów i są kompletnie inne niż techniki i plastry stosowane w konwencjonalnym tapingu sportowym – jakkolwiek w sporcie Kinesio Taping znajduje także doskonałe zastosowanie.

Kinesio Taping ma szerokie działanie, które dotyczy na mięśni, powięzi, stawów, układu limfatycznego i nerwowego. Przez pierwszych dziesięć lat ortopedzi, specjaliści terapii manualnej, fizjoterapeuci byli głównymi użytkownikami Kinesio Tex tapes. Obecnie Kinesio Taping jest powszechnie stosowanym sposobem terapii dużej liczby schorzeń i urazów narządu ruchu w wielu krajach: Japonia, USA, kraje Europy, Azji. W naszej części Europy prowadzone są szkolenia na Węgrzech, Słowenii a także w Polsce.

Inne metody, które stosujemy w pracy z dziećmi to m.in.:

 • TERAPIA RĘKI
 • NEUROLOGOPEDIA
 • METODA TOMATISA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Fizjoterapia niemowląt