Turnusy dla dzieci

W 2020 roku uruchomiliśmy dla Was także ofertę turnusów fizjoterapii dziecięcej. Potrzeba stworzenia oferty turnusowej zrodziła się w wyniku obserwacji efektów tygodniowej pracy z dzieckiem w trybie turnusów dziennych, które realizowaliśmy w Warszawie w naszym gabinecie. Z czasem dostrzegliśmy, że turnus stacjonarny jest wariantem pracy z pacjentem, który niesie za sobą wiele innych korzyści.

W trakcie pobytu na turnusie stacjonarnym dziecko otoczone jest opieką fizjoterapeuty, rodzica oraz zespołu zarządzającego obsługą klienta hotelu.

W ramach turnusu stacjonarnego zapewniamy Wam zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Staramy się rezerwować pobyty w obiektach kameralnych, wyłączonych na czas turnusu z obsługi innych gości. To zapewnia nam bezpieczeństwo i spokój, niezbędny dzieciom do wypoczynku pomiędzy terapiami.

Jak pracujemy Vojtą?

Metoda prof. Vojty jest terapią mającą na celu torowanie właściwych wzorców ruchowych pacjenta. Zgodnie z jej założeniami, terapia powinna być wykonywana przez fizjoterapeutę lub poinstruowanego opiekuna dziecka ( zazwyczaj rodzic dziecka) kilka razy dziennie w podobnych odstępach czasowych. Te założenia realizujemy na turnusach.

Wskazania do turnusu metodą Vojty:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • obniżone, wzmożone napięcie mięśniowe
 • dysplazja stawu biodrowego wrodzona, wtórna
 • stan przedoperacyjny, pooperacyjny dziecka – wymagane skierowanie od lekarza prowadzącego, kwalifikującego lub wykonującego procedurę chirurgiczną
 • wady neurorozwojowe, wady genetyczne, choroby kardiologiczne, metaboliczne
 • w każdym przypadku do kwalifikacji Pacjenta na turnus wymagane jest skierowanie lekarza neurologa, w przypadku chorób kardiologicznych i metabolicznych lub chorób rzadkich z przebiegiem zaburzeń funkcjonowania układu krążenia czy metabolicznych wymagane jest także skierowanie od specjalisty właściwego dla diagnozy dziecka
 • w przypadku chorób współistniejących okulistycznych – zaburzenia ciśnienia dna oka – wymagane jest skierowanie od okulisty
 • skolioza, asymetrie, plagiocefalia, kręcz szyjny

Przykładowy Plan turnusu

( szczegółowy plan turnusu Organizator przekazuje Rodzicom na tydzień przed turnusem – poprzez grupę na messengerze dedykowaną dla danego turnusu).

Dzień zakwaterowania

(Przykładowy)

14:00 – zakwaterowanie przykładowe (sugerujemy punktualne przybycie, gdyż w pakiecie turnusu wliczona jest kolacja dnia pierwszego,godzina zakwaterowania jest ustalana dla każdego turnusu odrębnie, w niektorych obiektach się różni)

17:30-18:30 – kolacja dla dzieci i opiekunów

( w sali obiadowej, w przypadku obostrzeń sanitarnych posiłki wydawane są do pokoi, obostrzenia sanitarne wynikają z ogólnych warunków ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia dla kraju lub wybranego regionu Polski)

Posiłki

Śniadania: 7 : 30 – 8 : 30
Obiady: 12 : 30 – 13 : 30
Kolacje: 17 : 30 – 18 : 30

W przypadku braku możliwości przybycia na posiłki w podanych porach do Państwa dyspozycji jest mikrofalówka dostępna na sali obiadowej ( przy braku obostrzeń sanitarnych). W przypadku obostrzeń sanitarnych posiłki wydawane są do pokoi w wyżej wymienionych porach posiłków.

Liczba uczestników turnusu: Każdy turnus prowadzony jest przez 1 lub 2 terapeutów metody Vojty. Łączna liczba Pacjentów na turnusie to 7.

Każdy turnus rozpoczyna się zakwaterowaniem gości i terapią tego samego dnia od godziny kwaterunku.

Terapia

7 lub 5 dni

Plan zajęć pacjentów:

7:00-19:00 (wg grafiku, przykładowy grafik poniżej, każdy numerek jest indywidualnym oznaczeniem dla dziecka.

Numerki przydzielane są Pacjentom wg wieku, z uwzględnieniem pór drzemek, podania leków i innych potrzeb każdego pacjenta).

Po zatwierdzeniu listy uczestników Organizator tworzy grupę komunikacji nt turnusu za pośrednictwem facebooka.

Na tejże grupie omawiane są sugerowane pory terapii dla każdego z pacjentów.

W pierwszej kolejności Organizator na podstawie wieku pacjentów ogłasza wstępny plan godzinowy zajęć, w przypadku braku akceptacji sugerowanych godzin, istnieje możliwość zmiany godzin terapii w miarę możliwości organizacyjnych wg Organizatora. W wyjątkowych sytuacjach ( brak możliwości rozpoczęcia terapii w godzinach wczesnych lub późnych prosimy o szybki kontakt z Organizatorem za pośrednictwem messengera.

Przykład grafiku dla 7 pacjentów z orientacyjnymi godzinami terapii:

Lokalizacja:

Janów Lubelski, woj. lubelskie, Pensjonat Jonaki

Pałac pod Kampinosem – Leszno, pod Warszawą – uwaga zmiana lokalizacji na Dobry Zakątek Konstancin Jeziorna.

Cennik turnusów:

Turnus 7 dniowy

4320 PLN

4 terapie metodą Vojty dziennie

30min każda

zakwaterowanie na 7 dni dla Pacjenta i jego opiekuna
(1 pokój)

pełne wyżywienie dla opiekuna i dziecka
(śniadania, obiady, kolacje)

– koszt wyżywienia oraz zakwaterowania – 1800 zł (Jonaki), 1800 zł ( Kampinos) wliczony w cenę całkowitą.

fizjoterapia metodą Vojty – 7 dni terapii, 4x dziennie prowadzona przez jednego terapeutę.

Uwaga ! wariant 4 terapii dziennie jest dostepny po uzgodnieniu z ogranizatorem)

Turnus 7 dniowy

3690 PLN

3 terapie metodą Vojty dziennie

zakwaterowanie na 7 dni dla Pacjenta i jego opiekuna
(1 pokój)

pełne wyżywienie dla opiekuna i dziecka
(śniadania, obiady, kolacje)

koszt wyżywienia i zakwaterowania – 1800 zł ( Jonaki),

1800 zł ( Kampinos) wliczony w cenę całkowitą

fizjoterapia metodą Vojty – 7 dni terapii, 3x dziennie prowadzona przez jednego terapeutę.

cena terapii: 90 zł x 30 min x 7 dni=1890zł

W CELU DOKONANIA REZERWACJI NALEŻY:

 • Skontaktować się z nami drogą mailową na adres biuro@miomed.pl z zapytaniem o wolne miejsce oraz po odpowiedzi Organizatora, dokonać płatności zaliczki w kwocie 500 zł zgodnie z wytycznymi w regulaminie rezerwacji. Uwaga – o kwalifikacji na turnus decyduje kolejność wpływu zaliczek. Liczba miejsc na każdy turnus 8.

Dodatkowe terapie: w zależności od prowadzących istnieje możliwość modyfikacji terapii (każdy z prowadzących terapeutów metody Vojty posiada także inne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia terapii):

 • czaszkowo-krzyżowej
 • terapia wodna metodą Halliwick (turnusy w obiektach z basenem – oferta zostanie wprowadzona od czerwca 2022)
 • technik osteopatycznych
 • terapii manualnej w fizjoterapii pediatrycznej
 • masażu dla dzieci (masaż Shantala, subtelny masaż relaksacyjny dla dziecka z delikatnie podgrzewanym olejkiem dla dzieci)

W związku z założeniami turnusowymi, których celem jest wypracowanie u dziecka lepszego wzorca ruchowego, sugerujemy modyfikować terapie zgodnie z zaleceniami terapeuty. Modyfikacji terapeutycznych można dokonać przed rozpoczęciem turnusu jak i na każdym etapie podczas trwania turnusu.

Rezerwacja miejsca na turnusie:

 1. Opłata rezerwacyjna (wliczona jest w całkowity koszt turnusu) w wysokości 500zł na nr rachunku:

Miomed Praktyka Fizjoterapeutyczna Małgorzata Golik
nr rachunku: 10175000120000000013718148
w tytule: Imię Nazwisko Pacjenta – rezerwacja  (data turnusu)
kwota: 500 zł

Uwaga – o kwalifikacji na turnus decyduje data wpływu zaliczki, na turnus przyjętych zostaje 8 osób które pierwsze dokonały rezerwacji turnusu opłatą zaliczki.

2. Zgłoszenie mailowe na adres biuro@miomed.pl  w tytule maila:

 • Imię i Nazwisko dziecka – rezerwacja (data turnusu). ( np. Marysia Kowalska – rezerwacja – 20.03.2022)
 • Pozostała kwota do zapłaty pobierana jest 2 dnia turnusu do godziny 17:00 w formie przelewu lub płatności gotówkowej na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

Rezygnacja

 • 4 tygodnie tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia  turnusu – zwracana jest całość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej
 • w czasie krótszym niż 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia turnusu – opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
 • Opłata za nocleg i wyżywienie w trakcie turnusu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie turnusu. Taka możliwość istnieje tylko na indywidualną prośbę i decyzję administratora obiektu i firmy cateringowej zapewniającej wyżywienie.
 • W przypadku rezygnacji z turnusu w trakcie jego trwania jest możliwość rekompensaty terapii nieodbytych z powodu choroby pacjenta tylko w przypadku wypełnienia jego grafiku dodatkowymi terapiami innych uczestników turnusu.
 • W przypadku podejrzenia u Pacjenta wystąpienia w trakcie turnusu lub w dniu przyjazdu infekcji zakaźnej, organizator może zalecić izolację pacjenta na czas turnusu od pozostałych uczestników turnusu. W takiej sytuacji zajęcia przeprowadzane są w pokoju pacjenta a posiłki należy spożywać przy oddzielnym stole w restauracji. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje przerwaniem zajęć bez zwrotu kosztów pobytu i terapii.
 • Organizator dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia sanitarnego pacjentów i ze swojej strony nie odpowiada za choroby infekcyjne pacjentów podczas turnusu. Obowiązkiem zamawiających jest zachowanie higieny i bezpieczeństwa sanitarnego. Organizator rekomenduje unikanie kontaktów z pozostałymi uczestnikami turnusu w szczególności w pierwszych 3 dniach turnusu, mycie rąk swoich i dzieci, szczególnie po dotykaniu części wspólnych infrastruktury obiektu ( klamki, przycisk windy, rekomenduje się także zakładanie maseczek w windzie i w miarę mozliwosci w częściach wspólnych obiektu, zarówno przez dorosłych jak i dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu i zwrotu 100% opłaty rezerwacyjnej w przypadku liczby rezerwacji mniejszej niż dla 7 uczestników.  Turnusy organizowane są dla minimum 7 pacjentów. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstwa innym terapeutą metody Vojty realizację turnusu w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić turnusu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu turnusowego w okolicznościach utrudniających przeprowadzenie turnusu ze strony administratora obiektu.