Turnusy dla dzieci

W 2020 roku uruchomiliśmy dla Was także ofertę turnusów fizjoterapii dziecięcej. Potrzeba stworzenia oferty turnusowej zrodziła się w wyniku obserwacji efektów tygodniowej pracy z dzieckiem w trybie turnusów dziennych, które realizowaliśmy w Warszawie w naszym gabinecie. Z czasem dostrzegliśmy, że turnus stacjonarny jest wariantem pracy z pacjentem, który niesie za sobą wiele innych korzyści.

W trakcie pobytu na turnusie stacjonarnym dziecko otoczone jest opieką fizjoterapeuty, rodzica oraz zespołu zarządzającego obsługą klienta hotelu.

W ramach turnusu stacjonarnego zapewniamy Wam zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Staramy się rezerwować pobyty w obiektach kameralnych, wyłączonych na czas turnusu z obsługi innych gości. To zapewnia nam bezpieczeństwo i spokój, niezbędny dzieciom do wypoczynku pomiędzy terapiami.

Jak pracujemy Vojtą?

Metoda prof. Vojty jest terapią mającą na celu torowanie właściwych wzorców ruchowych pacjenta. Zgodnie z jej założeniami, terapia powinna być wykonywana przez fizjoterapeutę lub poinstruowanego opiekuna dziecka ( zazwyczaj rodzic dziecka) kilka razy dziennie w podobnych odstępach czasowych. Te założenia realizujemy na turnusach.

Przykładowy plan turnusu:

Posiłki:

Śniadanie: 7:30-9:30
Obiad: 12:30:13:30
Kolacja: 17:30-18:30

W przypadku braku możliwości przybycia na posiłki w podanych porach do Państwa dyspozycji jest mikrofalówka dostępna na sali obiadowej ( przy braku obostrzeń sanitarnych). W przypadku obostrzeń sanitarnych posiłki wydawane są do pokoi w wyżej wymienionych porach posiłków.

Liczba uczestników turnusu: Każdy turnus prowadzony jest przed 2 terapeutów metody Vojty. Łączna liczba Pacjentów na turnusie to 7.

Każdy turnus rozpoczyna się zakwaterowaniem gości dzień przed planowanymi zajęciami.

Dzień zakwaterowania:

Zakwaterowanie od godz. 18:00 ( sugerujemy punktualne przybycie, gdyż w pakiecie turnusu wliczona jest kolacja dnia pierwszego)

18:15 – kolacja dla dzieci i opiekunów ( w sali obiadowej, w przypadku obostrzeń sanitarnych posiłki wydawane są do pokoi, obostrzenia sanitarne wynikają z ogólnych warunków ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia dla kraju lub wybranego regionu Polski)

Dni terapeutyczne

Dzień pierwszy do siódmego włącznie:

Terapia dzieci:

7:00-19:00 (wg grafiku, przykładowy grafik poniżej, każdy numerek jest indywidualnym oznaczeniem dla dziecka.

Numerki przydzielane są Pacjentom wg wieku, z uwzględnieniem pór drzemek, podania leków i innych potrzeb każdego pacjenta).

Po zatwierdzeniu listy uczestników Organizator tworzy grupę komunikacji nt turnusu za pośrednictwem facebooka.

Na tejże grupie omawiane są sugerowane pory terapii dla każdego z pacjentów.

W pierwszej kolejności Organizator na podstawie wieku pacjentów ogłasza wstępny plan godzinowy zajęć, w przypadku braku akceptacji sugerowanych godzin, istnieje możliwość zmiany godzin terapii w miarę możliwości organizacyjnych wg Organizatora. W wyjątkowych sytuacjach ( brak możliwości rozpoczęcia terapii w godzinach wczesnych lub późnych prosimy o szybki kontakt z Organizatorem za pośrednictwem messengera.

Lokalizacja:

Janów Lubelski, woj. lubelskie, Pensjonat Jonaki

Przykład grafiku dla 7 pacjentów z orientacyjnymi godzinami terapii:

Rezerwacja miejsca na turnus stacjonarny:

Cennik turnusów:

Turnus 7-dniowy

4600 PLN

3 terapie metodą Vojty dziennie

zakwaterowanie na 7 dni dla Pacjenta i jego opiekuna
(1 pokój)

pełne wyżywienie dla opiekuna i dziecka
(śniadania, obiady, kolacje)

fizjoterapia metodą Vojty – 7 dni terapii, 3x dziennie prowadzona przez dwóch terapeutów jednocześnie
(terapeuta prowadzący i asystent)

Turnus 5-dniowy

3200 PLN

4 terapie metodą Vojty dziennie

zakwaterowanie na 5 dni dla Pacjenta i jego opiekuna
(1 pokój)

pełne wyżywienie dla opiekuna i dziecka
(śniadania, obiady, kolacje)

fizjoterapia metodą Vojty – 5 dni terapii, 4x dziennie prowadzona przez jednego terapeutę

Dodatkowe terapie: w zależności od prowadzących istnieje możliwość modyfikacji terapii (każdy z prowadzących terapeutów metody Vojty posiada także inne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia terapii):

  • czaszkowo-krzyżowej
  • technik osteopatycznych
  • terapii manualnej w fizjoterapii pediatrycznej
  • masażu dla dzieci (masaż Shantala, subtelny masaż relaksacyjny dla dziecka z delikatnie podgrzewanym olejkiem dla dzieci)

W związku z załozeniami turnusowymi, których celem jest wypracowanie u dziecka lepszego wzorca ruchowego, sugerujemy modyfikować terapie zgodnie z zaleceniami terapeuty. Modyfikacji terapeutycznych można dokonać przed rozpoczęciem turnusu jak i na każdym etapie podczas trwania turnusu.

Warunki rezerwacji:

  1. Warunkiem rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej (której całość wliczona jest w całkowity koszt turnusu) w wysokości 500zł na konto:

Miomed Praktyka Fizjoterapeutyczna Małgorzata Golik
nr rachunku: 10175000120000000013718148
w tytule: turnus – rezerwacja  (data turnusu)
kwota: 500 zł

najpóźniej 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

2. Zgłoszenie mailowe na adres biuro@miomed.pl  w tytule maila: turnus Vojty – rezerwacja (data turnusu).

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem:

  • na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia  turnusu – zwracana jest całość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej
  • w czasie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem turnusu- opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu i zwrotu 100% opłaty rezerwacyjnej w przypadku liczby rezerwacji mniejszej niż dla 5 uczestników.  Turnusy organizowane są dla 7 pacjentów.