Aleksandra Zmudzińska

MMedSci, neurologopeda, afazjolog, terapeuta NeuroFeedback,
filolog, technik EEG, psychoterapeuta w trakcie.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Członek The Royal College of Speech and Language Therapists oraz Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Wielkiej Brytanii, m.in. w klinikach: Firth Park, Manor Park, Centenary House oraz Phillippa Cottam Communication Clinic. Ponadto uczestniczyła w indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej osób dorosłych, m.in. w centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym Assessment and Rehabilitation Centre, Sheffield, ambulatoryjnym zespole mulitidyscyplinarnym The Stroke Outreach Team, Doncaster, klinice uniwersyteckiej w Sheffield Phillippa Cottam Communication Clinic, szpitalach w Chesterfield i Doncaster. Pracowała również w centrum MedicoBrain oraz dla organizacji charytatywnej Chest, Heart and Stroke Scotland w Edynburgu. Obecnie prowadzi terapię dorosłych pacjentów z nabytymi zaburzeniami mowy i języka takimi jak afazja, dyzartria, dyspraksja. W swojej pracy kładzie nacisk na poprawę jakości życia pacjentów a metody terapeutyczne dopasowuje do każdego indywidualnie. Prowadzi terapię również w języku angielskim. Aktualnie jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Czym jest afazja? Najogólniej rzecz ujmując, afazja to zaburzenie procesu komunikacji, które nie wynika z niedowładu lub paraliżu mięśni biorących udział w mówieniu. Może oznaczać trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy jak również pisaniem i czytaniem. Warto zaznaczyć, że każdy afatyk jest inny pod względem zarówno doświadczanych problemów jak i ich nasilenia. Pacjent z ciężką postacią afazji będzie miał trudności z własną mową jak i rozumieniem mowy innych, co utrudni mu bądź całkowicie uniemożliwi kontakt z otoczeniem. Pacjent z mniejszym nasileniem trudności może jedynie sporadycznie przestawiać litery w wyrazach podczas pisania bądź też mylić pojedyncze dźwięki w wypowiadanych wyrazach. Większość afatyków doświadcza syndromu zwanego anomią, czyli problemów z przypominaniem sobie słów.
Niezwykle istotny i wart podkreślenia jest fakt, że afazja dotyczy jedynie komunikacji. Nie powoduje ona natomiast zmian osobowości (przynajmniej bezpośrednio) ani intelektu. Chory zachowuje zatem trzeźwość myślenia lecz ciężko mu znaleźć słowa by wyrazić swoje myśli i nawiązać kontakt z otoczeniem, co sprawia, że poziom odczuwanej przez niego frustracji jest bardzo wysoki. Oprócz bezpośredniej terapii logopedycznej i neuropsychologicznej, właśnie ten ogrom cierpienia domaga się uwagi szczególnie w pierwszych tygodniach po udarze.


Książki:

Zestaw ćwiczeń zawiera materiały językowe przeznaczone do pracy z dorosłymi osobami z afazją. Materiał językowy obejmuje w większości zbiór czasowników najczęściej używanych, a przez to najbardziej przydatnych w życiu codziennym. Praca z czasownikami jest niezwykle ważna we wczesnej fazie rehabilitacji  mowy i języka, ponieważ wyrażają one czynności związane z najważniejszymi ludzkimi potrzebami. Ich zaspokojenie może znacznie poprawić ogólny stan pacjenta, jego samopoczucie oraz pozytywnie wpłynąć na jakość życia. Zeszyt ćwiczeń wspomaga odbudowę utraconych funkcji komunikacyjnych i pozwala zaoszczędzić czas logopedom w planowaniu terapii.

Druga część, poświęcona rzeczownikom, zawiera ćwiczenia mające na celu ułatwienie dostępu do znanych i często używanych słów np. nazw przedmiotów i sprzętów domowych, produktów spożywczych, środków transportu itp. Ćwiczenia dają możliwość wielokrotnych powtórzeń tych pospolitych słów w różnych kontekstach, aby łatwiej było je zapamiętać. Celowi temu ma służyć na przykład przypominanie sobie wyrazów należących do tej samej kategorii semantycznej, wyrazów o podobnym lub przeciwstawnym znaczeniu oraz wyrazów powiązanych ze sobą w inny logiczny sposób.
Podobnie jak w przypadku pierwszej części, ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez logopedów z różnych środowisk pracy a także przez samych pacjentów w domu.

Certyfikaty: