Medycyna sportowa

Dla wszystkich aktywnych fizycznie

Medycyna sportowa oznacza kompleksową troskę lekarską względem tych, którzy są aktywni fizycznie. Opieką medyczną otaczane są osoby, które uprawiają sport zawodowo, amatorsko oraz te, które rozważają podjęcie aktywności fizycznej w stopniu rozszerzonym.

Medycyna sportowa obejmuje szereg badań i procedur, które są związane – między innymi – z:

 • kwalifikacją danej osoby do możliwości uprawiania danej dyscypliny sportowej (bądź z dyskwalifikacją);
 • z badaniami przeprowadzanymi w celu określenia stanu zdrowia oraz oceny ewentualnych zmian, które wynikły w trakcie uprawiania danej aktywności fizycznej
 • z ustaleniami dotyczącymi dbałości o jakość życia sportowców (zwłaszcza w kwestiach żywienia i metod treningowych) – a także z kontrolą stosowania tychże ustaleń
 • z problemami zdrowotnymi, które mogą się pojawić w trakcie uprawiania sportu (głównie chodzi o kontuzje i urazy) oraz z ich leczeniem
 • z szeroko pojmowaną rehabilitacją sportowców

W firmie Miomed wykonujemy:

 • badania wstępne (służące kwalifikacji do uprawiania sportu)
 • badania okresowe (potrzebne do dopuszczenia do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych)
 • badania kontrolne (oceniające stan zdrowia sportowca po kontuzji lub przerwie w treningach).
 • Wydanie orzeczenia sportowo-lekarskiego, które jest ważne 6 miesięcy, poprzedzone jest nie tylko badaniem, ale także wywiadem lekarskim – na podstawie dokumentacji medycznej.

Nasi pacjenci proszeni są zatem o posiadanie w czasie wizyty kwalifikacyjnej takiej dokumentacji. W przypadku dzieci ważne jest przedstawienie dodatkowo następujących dokumentów:

 • książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień)
 • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne)

Należy także pamiętać, że osoby, którzy nie ukończyły 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z Rodziców lub z Opiekunem prawnym.

Medycyna sportowa