Medycyna sportowa

Dla wszystkich aktywnych fizycznie

Krzysztof Peret

– consulting żywieniowy i treningi

Krzysztof opiekuje się naszymi dorosłymi Pacjentami pod kątem przygotowania motorycznego i treningu oraz zajmuje się wdrażaniem zmian żywieniowych, dostosowanych do celów fizjoterapii i sportu.

Jego wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach sprawiły, że nasi Pacjenci pokochali jego filozofię podejścia do zdrowia. Krzysiek cierpliwie tłumaczy jak w przystępny sposób zmienić przede wszystkim podejście do własnego organizmu. Uczy go słuchać i sprawia, że nasi Pacjenci są w stanie samodzielnie modyfikować styl żywienia, w celu osiągnięcia harmonii ciała i umysłu. 

Jego siła persfazji jest tak silna, że nawet najbardziej oporni zaczynają wierzyć w siebie, co jest naszym nadrzędnym celem. 

Dzięki determinacji Krzysztofa udało nam się zmienić radykalnie styl życia wielu naszych pacjentów, zagrożonych poważnymi schorzeniami i chorobami układu pokarmowego i narządu ruchu.

Współpraca z nim to dla nas wielki zaszczyt i poczucie bezpieczeństwa.

Medycyna Sportowa w Miomed

Medycyna sportowa oznacza kompleksową troskę lekarską względem tych, którzy są aktywni fizycznie. Opieką medyczną otaczane są osoby, które uprawiają sport zawodowo, amatorsko oraz te, które rozważają podjęcie aktywności fizycznej w stopniu rozszerzonym.

Medycyna sportowa obejmuje szereg badań i procedur, które są związane – między innymi – z:

 • kwalifikacją danej osoby do możliwości uprawiania danej dyscypliny sportowej (bądź z dyskwalifikacją);
 • z badaniami przeprowadzanymi w celu określenia stanu zdrowia oraz oceny ewentualnych zmian, które wynikły w trakcie uprawiania danej aktywności fizycznej
 • z ustaleniami dotyczącymi dbałości o jakość życia sportowców (zwłaszcza w kwestiach żywienia i metod treningowych) – a także z kontrolą stosowania tychże ustaleń
 • z problemami zdrowotnymi, które mogą się pojawić w trakcie uprawiania sportu (głównie chodzi o kontuzje i urazy) oraz z ich leczeniem
 • z szeroko pojmowaną rehabilitacją sportowców

W firmie Miomed wykonujemy:

 • badania wstępne (służące kwalifikacji do uprawiania sportu)
 • badania okresowe (potrzebne do dopuszczenia do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych)
 • badania kontrolne (oceniające stan zdrowia sportowca po kontuzji lub przerwie w treningach).
 • Wydanie orzeczenia sportowo-lekarskiego, które jest ważne 6 miesięcy, poprzedzone jest nie tylko badaniem, ale także wywiadem lekarskim – na podstawie dokumentacji medycznej.

Nasi pacjenci proszeni są zatem o posiadanie w czasie wizyty kwalifikacyjnej takiej dokumentacji. W przypadku dzieci ważne jest przedstawienie dodatkowo następujących dokumentów:

 • książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień)
 • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne)

Należy także pamiętać, że osoby, którzy nie ukończyły 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z Rodziców lub z Opiekunem prawnym.

Medycyna sportowa