Zespół

Kompetentny i troskliwy

Małgorzata Golik

Małgorzata Golik

Małgorzata Golik
mgr fizjoterapii, właściciel
kierownik działu fizjoterapii neurologicznej

Jestem fizjoterapeutą dziecięcym z 10 letnim doświadczeniem zawodowym oraz 5 letnim stażem w pracy z Pacjentem pediatrycznym. W swojej pracy bazuję na rzetelnej analizie ontogenezy i rozwoju niemowląt zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu neurologii, ortopedii i fizjoterapii. W terapii łączę metody neurorozwojowe takie jak NDT Bobath oraz metodę Vojty, uzupełnione o pracę strukturalną i terapię manualną dedykowaną dla małego Pacjenta. Od 3 lat wykorzystuję w swojej pracy również terapię czaszkowo-krzyżową i elementy osteopatii i terapii wisceralnej dla dzieci.

Główną grupą moich Pacjentów są niemowlęta z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, asymetrią ułożeniową, zaburzeniami gastrologicznymi, problemami z prawidłowym ssaniem, oraz niemowlęta z ortopedycznymi zaburzeniami układu kostno-stawowego (dysplazja stawu biodrowego, kręcz szyjny, stopa szpotawa, końsko-szpotawa). Pracuję z dziećmi zdrowymi oraz z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji fizjoterapeutycznej z powodu komplikacji okołoporodowych.

Pierwszy kontakt z rodzicami Pacjenta opieram o podstawowy wywiad medyczny o zdrowiu matki, przebiegu ciąży i porodu oraz – w przypadku zainteresowania – o szczegółowy wywiad oparty o holistyczne podejście do matki i dziecka. W trakcie pierwszej wizyty bardzo istotne jest dla mnie zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania ze strony rodzica i dziecka, dlatego też staram się wdrażać najtrudniejsze elementy terapii z rozwagą i szacunkiem do strefy bezpieczeństwa niemowlęcia. W mojej pracy bardzo istotne jest dla mnie indywidualne podejście do problemów rodzica i pacjenta, dlatego też nie stosuję schematycznego sposobu terapii, ale dostosowuję narzędzia i podejście zgodnie z aktualną sytuacją. Oferuję również wizyty domowe.

Działalność edukacyjna:

– przeprowadzenie szkoleń w szpitalach uniwersyteckich i klinicznych w Szanghaju, Guanzghou, Shenzen, Xian, Chiny

– ” Zastosowanie sprzężenia zwrotnego w fizjoterapii neurologicznej”

– ” wdrożenie protokołów pracy z pacjentem pediatrycznym w ujęciu metod neurorozwojowych”. Szanghaj, Kair, Manchester, Londyn.

  – przeprowadzenie szkolenia dla klientów ubezpieczyciela ( pacjenci neurologiczni ) Manchester, UK 

– Prezentacja metod neurorozwojowych w pracy z pacjentem pediatrycznym – wykład z częścią praktyczną – Szpital Dzieciecy w Szanghaju, Xian, Shenzen, Chiny.  

Certyfikaty:

fizjoterapiafizjoterapia

Aleksandra Zmudzińska

Aleksandra Zmudzińska

Aleksandra Zmudzińska
MMedSci, neurologopeda, afazjolog, terapeuta NeuroFeedback,
filolog, technik EEG, psychoterapeuta w trakcie.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Członek The Royal College of Speech and Language Therapists oraz Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Wielkiej Brytanii, m.in. w klinikach: Firth Park, Manor Park, Centenary House oraz Phillippa Cottam Communication Clinic. Ponadto uczestniczyła w indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej osób dorosłych, m.in. w centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym Assessment and Rehabilitation Centre, Sheffield, ambulatoryjnym zespole mulitidyscyplinarnym The Stroke Outreach Team, Doncaster, klinice uniwersyteckiej w Sheffield Phillippa Cottam Communication Clinic, szpitalach w Chesterfield i Doncaster. Pracowała również w centrum MedicoBrain oraz dla organizacji charytatywnej Chest, Heart and Stroke Scotland w Edynburgu. Obecnie prowadzi terapię dorosłych pacjentów z nabytymi zaburzeniami mowy i języka takimi jak afazja, dyzartria, dyspraksja. W swojej pracy kładzie nacisk na poprawę jakości życia pacjentów a metody terapeutyczne dopasowuje do każdego indywidualnie. Prowadzi terapię również w języku angielskim. Aktualnie jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Czym jest afazja? Najogólniej rzecz ujmując, afazja to zaburzenie procesu komunikacji, które nie wynika z niedowładu lub paraliżu mięśni biorących udział w mówieniu. Może oznaczać trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy jak również pisaniem i czytaniem. Warto zaznaczyć, że każdy afatyk jest inny pod względem zarówno doświadczanych problemów jak i ich nasilenia. Pacjent z ciężką postacią afazji będzie miał trudności z własną mową jak i rozumieniem mowy innych, co utrudni mu bądź całkowicie uniemożliwi kontakt z otoczeniem. Pacjent z mniejszym nasileniem trudności może jedynie sporadycznie przestawiać litery w wyrazach podczas pisania bądź też mylić pojedyncze dźwięki w wypowiadanych wyrazach. Większość afatyków doświadcza syndromu zwanego anomią, czyli problemów z przypominaniem sobie słów.
Niezwykle istotny i wart podkreślenia jest fakt, że afazja dotyczy jedynie komunikacji. Nie powoduje ona natomiast zmian osobowości (przynajmniej bezpośrednio) ani intelektu. Chory zachowuje zatem trzeźwość myślenia lecz ciężko mu znaleźć słowa by wyrazić swoje myśli i nawiązać kontakt z otoczeniem, co sprawia, że poziom odczuwanej przez niego frustracji jest bardzo wysoki. Oprócz bezpośredniej terapii logopedycznej i neuropsychologicznej, właśnie ten ogrom cierpienia domaga się uwagi szczególnie w pierwszych tygodniach po udarze.

Książki:

Zestaw ćwiczeń zawiera materiały językowe przeznaczone do pracy z dorosłymi osobami z afazją. Materiał językowy obejmuje w większości zbiór czasowników najczęściej używanych, a przez to najbardziej przydatnych w życiu codziennym. Praca z czasownikami jest niezwykle ważna we wczesnej fazie rehabilitacji  mowy i języka, ponieważ wyrażają one czynności związane z najważniejszymi ludzkimi potrzebami. Ich zaspokojenie może znacznie poprawić ogólny stan pacjenta, jego samopoczucie oraz pozytywnie wpłynąć na jakość życia. Zeszyt ćwiczeń wspomaga odbudowę utraconych funkcji komunikacyjnych i pozwala zaoszczędzić czas logopedom w planowaniu terapii.

Druga część, poświęcona rzeczownikom, zawiera ćwiczenia mające na celu ułatwienie dostępu do znanych i często używanych słów np. nazw przedmiotów i sprzętów domowych, produktów spożywczych, środków transportu itp. Ćwiczenia dają możliwość wielokrotnych powtórzeń tych pospolitych słów w różnych kontekstach, aby łatwiej było je zapamiętać. Celowi temu ma służyć na przykład przypominanie sobie wyrazów należących do tej samej kategorii semantycznej, wyrazów o podobnym lub przeciwstawnym znaczeniu oraz wyrazów powiązanych ze sobą w inny logiczny sposób.
Podobnie jak w przypadku pierwszej części, ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez logopedów z różnych środowisk pracy a także przez samych pacjentów w domu.

Certyfikaty:

Bez względu na to, czy Twój stan został spowodowany przez sport,
pracę lub wypadek, z radością Ci pomożemy.

Umów teraz wizytę!