Rehabilitacja niemowląt

Leczenie sprawdzonymi metodami

Troska o dzieci, już od pierwszych chwil życia, zawsze wyróżniała specjalistów z firmy Miomed. Dzięki wiedzy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – zdobywanej podczas nauki w najbardziej prestiżowych ośrodkach w Polsce i za granicą, dzięki doświadczeniu w pracy z tak specyficzną grupą małych Pacjentów oraz dzięki możliwości świadczenia usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych – możemy zaproponować najszerszą możliwą ofertę leczniczą skierowaną do tej właśnie grupy wiekowej. W ofercie tej znajdują się różnorodne terapie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia niektórych z nich.

Nasze terapie

Metoda VOJTY

Zachęcamy do odwiedzenia rekomendowanej i współtworzonej przez grono fizjoterapeutów dziecięcych grupy na Facebooku :

Vojta okiem Mamy

To rewolucyjna inicjatywa specjalistów, którzy pomagają rodzicom w zrozumieniu metody Vojty. Wspieramy w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń w domu, tłumaczymy i rozwiewamy wątpliwości nt tej trudnej ale niezwykle skutecznej metody.

Pokazujemy rodzicom, że Vojta jest doskonałym narzędziem do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia fizjoterapeutycznego.

Dzielimy się naszymi doświadczeniami, słuchamy rodziców i wskazujemy lokalnych terapeutów pracujących rekomendowanymi przez nas metodami.

Dzięki grupowej komunikacji z rodzicami mamy możliwość wymiany opinii specjalistycznych oraz tych które przekazują nam rodzice. Dementujemy pogłoski o brutalności tej metody. Opinia ta wymaga reakcji z naszej strony i dialogu. Wynika ona z wielu składowych wpływających na obraz terapii w środowisku medycznym i w środowisku rodziców.

Staramy się zrozumieć, a nie krytykować  lęk przed terapią oraz pokazujemy, że tak naprawdę metoda ta nie jest brutalna i obciążająca. A o jej kształcie decyduje nastawienie fizjoterapeuty i rodzica do terapii. Pokazujemy, że poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem pracy z dzieckiem i nigdy nie przekraczamy jej granicy.

Stworzenie warunków spokoju i pewności siebie u rodzica w trakcie terapii, wsparcie specjalisty i zrozumienie założeń terapii dało nam na przestrzeni wielu lat pracy niezliczoną ilość sukcesów i pozytywnych wyników leczenia naszych małych Pacjentów.

Ogromna pasja jaką jest dla nas skuteczna pomoc dziecku w jego rozwoju codziennie daje nam siły i determinację do pracy.

Rodzic w terapii jest dla nas partnerem. Szanujemy i korzystamy z instynktu rodzica, a nasze wskazówki i zalecenia są dopełnieniem pozytywnego podejścia do rozwoju dziecka.

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za zaufanie ❤️

Małgorzata Golik

właściciel

NDT BOBATH

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Każde z ćwiczeń ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom. Głównym celem terapii jest osiągnięcie jak najlepszej jakości ruchu. Drogą do osiągnięcia tego celu jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

Wskazania do terapii

Jeśli zauważyłeś u dziecka:

 • nadmierne odginanie główki
 • prężenie kończyn dolnych
 • „baletowe” ustawienie stóp
 • drżenie kończyn
 • silne zaciskanie piąstek
 • niechęć do leżenia na brzuchu
 • stałe pochylenie główki do jednego barku
 • skręcanie tułowia tylko z jednej strony
 • kłopoty zginania i odwodzenia kończyn podczas przewijania

Na czym polegają ćwiczenia metodą NDT-Bobath?

Celem jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. Indywidualne podejście do każdego z naszych małych Pacjentów daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych danego dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, a także warunków rodzinnych i środowiskowych.

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma z założenia charakter kompleksowy co oznacza, że każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd.

W terapii NDT-Bobath terapeuta:

1) wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia;

2) wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała;

3) uczy dziecko prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych;

4) wyhamowuje patologiczne wzorce i uczy prawidłowych;

5) prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek – w funkcję

THERA SUIT

Kombinezony nie stanowią terapii samej w sobie. Są za to niezwykle efektywnym narzędziem, które jednak wymaga odpowiedniego i umiejętnego zastosowania. Niezbędna jest więc szeroka wiedza fizjoterapeutów w zakresie stosowania innych metod rehabilitacyjnych. Podczas terapii stosuje się takie metody jak PNF, Bobath, Terapia Manualna, Kinesiotaping, Thera Band, jak również elementy Integracji Sensorycznej, Doman-Delacato, Kinezyterapii. Wykorzystuje się także wiele urządzeń rehabilitacyjnych: UGUL, Spider, Pionizator, Piłki, Gumy, Poduszki Sensoryczne, Podwieszane Platformy, i wiele innych.

KINESIO TAPING

Jest to metoda terapeutyczna, która polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi elastycznymi plastrami, które oddziałują na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny, nerwowy i na odczuwanie bólu.
Techniki KINESIOTAPINGU bazują na kinezjologii /stąd też nazwa Kinesio/ i istniejącym w organizmie procesie samoleczenia. Techniki oparte na użyciu plastrów Kinesio TexT nie ograniczają ruchów i są kompletnie inne niż techniki i plastry stosowane w konwencjonalnym tapingu sportowym – jakkolwiek w sporcie Kinesio Taping znajduje także doskonałe zastosowanie.

Kinesio Taping ma szerokie działanie, które dotyczy na mięśni, powięzi, stawów, układu limfatycznego i nerwowego. Przez pierwszych dziesięć lat ortopedzi, specjaliści terapii manualnej, fizjoterapeuci byli głównymi użytkownikami Kinesio Tex tapes. Obecnie Kinesio Taping jest powszechnie stosowanym sposobem terapii dużej liczby schorzeń i urazów narządu ruchu w wielu krajach: Japonia, USA, kraje Europy, Azji. W naszej części Europy prowadzone są szkolenia na Węgrzech, Słowenii a także w Polsce.

Inne metody, które stosujemy w pracy z dziećmi to m.in.:

 • METODA VOJTY
 • TERAPIA RĘKI
 • NEUROLOGOPEDIA
 • METODA TOMATISA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Fizjoterapia niemowląt