• Rehabilitacja neurologiczna

  indywidualna reedukacja funkcji ruchowych

  więcej
 • Rehabilitacja w sporcie

  Diagnostyka, fizjoterapia, treningi

  więcej
 • Rehabilitacja domowa

  Rehabilitacja w miejscu zgłoszenia

  więcej
 • Mali pacjenci

  Opieka fizjoterapeutyczna dla dzieci i niemowląt

  więcej
 • Rehabilitacja urazowa

  Terapia kontuzji i profilaktyka urazowa

  więcej

Oferta

 • Rehabilitacja w sporcie
  D I A G N O S T Y K A    K O M P U T E R O W A

  - elektromiografia mięśni
  - diagnostyka ruchomości kręgosłupa USG
  - ocena wydolności
  - analiza ruchu złożonego
  - analiza biegu i chodu
  - analiza wyrzutu, wyskoku
  - ocena wydajności wysiłku

  F I Z J O T E R A P I A

  - indywidualna fizjoterapia sportowa
  - terapia manualna
  - PNF stretch w sporcie
  - Kinesiology Taping
  - Taping sportowy
  - masaż sportowy
  - komputerowy trening równowagi
  - rehabilitacja pourazowa i pozabiegowa w sporcie
  - prewencja urazowa

  T R E N I N G
  - treningi indywidualne połączone z rehabilitacją
  - indywidualne plany treningowe

  WRÓĆ
A